Izrael – Mrtvé moře (51701)

Číslo zájezdu 51701


ozdravné pobyty u Mrtvého moře spojené s poznáním
Program zájezdu:

 1. den – odlet z Prahy, odbavení k odletu ve večerních hodinách
 2. den – Cézarea – impozantní římský akvadukt, Haifa – Hora Karmel, Stella Maris – karmelitánský klášter, Svatyně Bahai s nádhernými zahradami a výhledem do zálivu, Akko – křižácká pevnost, odpoledne koupání ve Středozemním moři, večeře, nocleh
 3. den – po snídani celodenní koupání v Mrtvém moři, večeře, nocleh
 4. den – po snídani celodenní koupání v Mrtvém moři, večeře, nocleh
 5. den – po snídani prohlídka Starého města Jeruzaléma – Křížová cesta, Bazilika Božího hrobu, Hora Sion, bazilika Zesnutí Panny Marie, Večeřadlo, hrob krále Davida, volný program, možnost nákupů na arabském bazaru, večeře, nocleh
 6. den – po snídani celodenní koupání v Mrtvém moři, večeře, nocleh
 7. den – po snídani celodenní koupání v Mrtvém moři, večeře, nocleh
 8. den – po snídani přesun údolím Wadi Quelt do Jericha – nejstaršího města světa, fakultativní výlet na Massadu a Kumran, koupání v Mrtvém moři – Ein Gedi, večeře, nocleh
 9. den – po snídani prohlídka Jaffy a Tel Avivu, koupání ve Středozemním moři,
  večeře, nocleh
 10. den–po snídani celodenní koupání v Mrtvém moři, večeře, nocleh
 11. den–po snídani celodenní koupání v Mrtvém moři, večeře, nocleh
 12. den–po snídani – Jerusalém – Olivová hora, Dominus Flevit, Getsemanská zahrada, Zeď nářků, Chrámová hora /dle možnosti/, zastávka u izraelského parlamentu Knesset, Yad Vashem – památník Holokaustu, návštěva brusírny diamantů, večeře, nocleh
 13. den–po snídani – Herodion – pevnost s hrobem krále Heroda
  Betlém, bazilika Narození, kostel sv. Kateřiny, Mléčná jeskyně, Pole pastýřů, návštěva obchodu se suvenýry, večeře, nocleh
 14. den- po snídani celodenní koupání v Mrtvém moři, večeře, nocleh
 15. den- odjezd na letiště do Tel Avivu, přílet do Prahy v dopoledních hodinách.

Termín: 25.04. – 09.05.2017                      Cena: 28.900,- Kč

Cena zahrnuje: zpáteční letenku Praha – Tel Aviv, letištní taxy,13x ubytování
v Betlémě ve 2-3 lůžkových pokojích, 14x polopenze, dopravu po Izraeli
klimatizovaným autobusem, kompletní pojištění S1132220, služby průvodce,
zákonné pojištění CK 159/1999 Sb.
Cena nezahrnuje: 190 USD – vstupy, hromadné poplatky a obslužné uhradíte v Izraeli
Pojištění storna zájezdu /nepovinné/ lze sjednat při uzavření cestovní smlouvy
Příplatek za 1/1 pokoj 6.500,- Kč
Platnost cestovního pasu minimálně 6 měsíců po návratu.
CK si vyhrazuje právo na změnu programu.

Comments are closed.