Řím a kláštery – poutní zájezd (21701)

Číslo zájezdu 21701

Řím a kláštery - Vzpomínka na P. Vojtěcha Hrubého

Program:

1.den – odjezd v odpoledních hodinách, noční jízda 

2.den – Montepulciano – prohlídka historické části města, San Biagio – kostel patřící mezi nejkrásnější renesanční stavby, ubytování, nocleh

3.den – Orvieto – prohlídka historické části města, dóm založený roku  1290, Cappella del Corporale  – relikviář s korporálem z bolsenského zázraku, Bolsena – Santa Cristina, Grotta di Santa Cristina s hrobem sv. Kristiny, Altare del Miracolo – bolsenský zázrak Montefiascone – vinařské městečko vyhlášené vínem Est-Est-Est, ubytování, nocleh

4.den – Rieti - návštěva františkánských klášterů Greccio, /oběd ve stylové italské restauraci/, Fonte Colombo, La Foresta, spjatých s životem sv. Františka, odjezd na ubytování,  večeře, nocleh

5.den – Řím Vatikán – Bazilika sv. Petra, Zátibeří – S.Maria in Trastevere, S. Francesco a Ripa, S. Cecilia, S. Bartolomeo – kaple sv. Vojtěcha – nejstarší vyobrazení světce, večeře, nocleh

6.den – Řím – trapistické opatství Tre Fontane, San Paolo fuori le Mura, Piazza Navona, Pantheon, Fontana di Trevi, Španělské schody, odjezd na ubytování, večeře, nocleh

7.den – Montecassino – benediktinský klášter Subiaco – klášter Santa Scholastica založený roku 510 svatým Benediktem, klášter San Benedetto – se vzácnými freskami sienské a umbrijské malby, ubytování, večeře, nocleh 

8.den – Guidónia – mše svatá, uctění památky P. Vojtěcha Hrubého Frascati – nejvýznamnější z takzvaných Castelli Romani, oblíbené letní sídlo Římanů vyhlášené vínem Frascati, večeře ve stylové restauraci, odjezd ve večerních hodinách, noční jízda

9.den – příjezd v odpoledních hodinách

Termín: 16.04. – 24.04.2017
Cena: 11.900,- Kč

Cena zahrnuje: dopravu klimatizovaným autobusem, 6x ubytování ve 2-3 lůžkových  pokojích včetně polopenze, 1x oběd +1x večeře ve stylové restauraci, kompletní pojištění E1122220, služby průvodce, zákonné pojištění CK 159/1999 Sb.

Cena nezahrnuje: vstupy do navštívených objektů, jízdné MHD, turistické poplatky

Pojištění storna zájezdu lze sjednat při podepsání smlouvy                 

Comments are closed.