Svatá země – poutní zájezd (61713)

Číslo zájezdu 61713

SVATÁ ZEMĚ

Poutní zájezd            

Program:

1.den – letiště Praha, odbavení ve večerních hodinách

2.den – přílet do Tel Avivu v ranních hodinách, krátká zastávka v Cesarea – impozantní římský akvadukt, Haifa – Hora Karmel, Stella Maris – karmelitánský klášter, Bahai – působivá svatyně se zahradami, Akko – křižácká pevnost, večeře, nocleh

3.denHora Tabor – bazilika Proměnění Páně, Kána Galilejská – možnost obnovení manželských slibů, Nazaret – Bazilika Zvěstování, kostel sv. Josefa, večeře, nocleh

4.den – návštěva okolí Genezaretského jezera, Tabgha, Kafarnaum, Hora Blahoslavenství, Primát sv. Petra, oběd v restauraci/ryba sv. Petra/, odpoledne plavba po Genezaretském jezeře, večeře, nocleh

5.den – celodenní prohlídka Betléma - Bazilika Narození, Mléčná jeskyně, Pole pastýřů, večeře a nocleh

6.den – návštěva Betanie – hrob Lazara, Qars el Jahud – místo křtu Ježíše Krista, Jericho – nejstarší město světa, koupání v Mrtvém moři, údolí Wadi Qelt, večeře a nocleh

7.den – odjezd do Jeruzaléma, návštěva Olivové hory, Dominus Flevit, Getsemanská zahrada, Zeď Nářků, návštěva městečka Ein Karemkostel Narození sv. Jana Křtitele, kostel Navštívení Panny Marie, večeře a nocleh

8.den – odjezd do Jeruzaléma, Staré město Jeruzalém, Chrámová hora, Křížová cesta, bazilika Božího hrobu, Hora Sion, hrob krále Davida, Večeřadlo, bazilika Zesnutí Panny Marie, večeře, nocleh

9.den – odjezd na letiště, návrat do Prahy v dopoledních hodinách

Termín: 02.11. – 10.11.2017
Cena: 21.500,- Kč          

Cena zahrnuje: letenku Praha-Tel Aviv-Praha, letištní taxy, 2x ubytování v Nazaret, 5x ubytování v Betlémě ve 2-3 lůžkových pokojích včetně polopenze, dopravu po Izraeli klimatizovaným autobusem, kompletní pojištění S1132220, služby průvodce, zákonné pojištění CK č. 159/1999 Sb.     

Cena nezahrnuje: 90 USD vstupy, plavbu lodí po Galilejském jezeře, taxi na Horu Tábor, obslužné pro hotel a řidiče        

Připojištění storna zájezdu S1132227 /250,- Kč/, nutné sjednat při podpisu smlouvy, není možné vyřídit dodatečně při případném zrušení zájezdu ze strany klienta

Příplatek  za 1/1 pokoj 3.500,- Kč

Platnost cestovního pasu minimálně 6 měsíců po návratu.

CK si vyhrazuje právo na změnu programu.

Comments are closed.